LT Naudojimosi instrukcijos

Dulkið siurblys

Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, ∞dòmiai perskaitykite instrukcijas.

Skirtas naudoti tik patalpose.