4 DULKIÐ SURINKIMO MAIŠELIO KEITIMAS

1

2

3

4

5

PASIRINKTINAI

MEDŽIAGINIAM DULKIÐ SURINKIMO MAIŠELIUI

Prisipildžius medžiaginiam dulkið surinkimo

 

maišeliui, išvalykite j∞ ir naudokite vòl.

VP-95B TIPAS

 

5 ØLEIDIMO FILTRO VALYMAS

1

2

3

PASTABA : Reguliariai tikrinkite, ar filtras neužsikimš∏s. Užsikimšus filtrui, pašalinkite iš jo dulkes, kitaip gali sugesti variklis ir sumažòti siurbiamoji galia.

LT-5