De stofzuiger gebruiken

DE ROBOTSTOFZUIGER GEBRUIKSKLAAR MAKEN

VOLGORDE VAN INSTALLATIE

1. De aan-uitschakelaar gebruiken

Om de robotstofzuiger te kunnen gebruiken, moet u de aan-uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat in de aanstand zetten.

2. Het oplaadstation plaatsen

Om de robotstofzuiger te kunnen opladen, moet eerst het oplaadstation worden geïnstalleerd. Bij aankoop van het product is de batterij nog niet geladen. Daarom moet deze voor gebruik eerst worden opgeladen.

3.De batterijen opladen

Voordat u de robotstofzuiger gaat gebruiken, moet u de batterij volledig opladen.

4.De tijd instellen

Stel de tijd in voor het uitvoeren van de opties voor geplande en dagelijkse reiniging.

5.De VIRTUAL GUARD plaatsen

U kunt de robotstofzuiger tot een bepaald gebied begrenzen door de Schuttingmodus (virtuele muur) te gebruiken of diverse gedeelten een voor een reinigen door de Wachtmodus (virtuele deur) te gebruiken.

6.Een dweil aanbrengen

Bevestig de dweil aan de onderkant van de reinigingsrobot.

DE AAN-UITSCHAKELAAR GEBRUIKEN

Om de robotstofzuiger te kunnen gebruiken, moet u de aan- uitschakelaar in de aanstand zetten.

Als u de aan-uitschakelaar in de uitstand zet, worden alle instellingen gereset.

1.Draai de stofzuiger om en zet de aan-uitschakelaar in de aanstand.

- Als de pictogrammen niet oplichten, betekent dit dat de batterij leeg is. Zet de robotstofzuiger in dat geval in het oplaadstation nadat u de aan-uitschakelaar in de aanstand hebt gezet.

- Let op dat alle instellingen worden gereset als u de aan- uitschakelaar in de uitstand zet.

Als er ongeveer 5 seconden lang geen toets wordt ingedrukt nadat het apparaat is ingeschakeld, wordt

het apparaat automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de batterij leegloopt. Als u de stroom weer wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-knop (Run/Stop (Activeren/Stoppen)) op het apparaat of op de afstandsbediening een tijdje ingedrukt.

Als de aan-uitschakelaar in de uitstand staat, wordt de robotstofzuiger niet LET OP opgeladen, ook niet als deze zich in het oplaadstation bevindt.

20_ De stofzuiger gebruiken