Problemen oplossen

CONTROLELIJST VÓÓR BELLEN MET DE KLANTENSERVICE

SYMPTOOMCONTROLERENMAATREGELEN

 

 

 

Is de stofopvangbak geplaatst? Plaats de stofopvangbak.

De

 

Staat de aan-uitschakelaar in de

Zet de aan-uitschakelaar in de

robotstofzuiger

 

 

 

aanstand?

 

aanstand.

werkt

 

 

 

 

Is de reinigingsmodus ( ) in het

Druk op de knop (

 

). (Houd de

voorafgaand

 

 

 

 

display ingeschakeld?

 

knop (

 

) 3 seconden of langer

aan het reinigen

 

 

 

 

 

 

 

 

ingedrukt om het apparaat uit te

helemaal niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

schakelen.)

 

 

 

 

 

 

 

Knippert de batterijniveau-

Til de robotstofzuiger op en

 

 

 

indicator op slechts één niveau

 

plaats deze handmatig in het

 

 

 

en is ‘LO’ op het display

 

oplaadstation om het apparaat

 

 

 

weergegeven?

 

op te laden.

 

 

De robotstofzuiger werkt

Vervang de batterijen in de

 

 

 

niet als de batterij in de

 

afstandsbediening. (type AAA)

 

 

 

afstandsbediening leeg is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Knippert de batterijniveau-

Til de robotstofzuiger op en

De robotstofzuiger

 

 

indicator op slechts één niveau

 

plaats deze handmatig in het

is tijdens de

 

 

en is ‘LO’ op het display

 

oplaadstation om het apparaat

reiniging gestopt.

 

 

weergegeven?

 

op te laden.

 

 

Is de robotstofzuiger achter

Zet de aan-uitschakelaar in de

 

 

 

snoeren op de vloer blijven

 

uitstand en maak de snoeren los.

 

 

 

haken?

 

 

 

 

 

 

 

 

Is de robotstofzuiger op de vloer

Zet de aan-uitschakelaar in

 

 

 

bij een hoogteverschil blijven

 

de uitstand en verplaats de

 

 

 

steken?

 

robotstofzuiger naar een andere

 

 

 

- Het rijwiel staat omhoog.

 

plek om te reinigen.

 

 

Is er een stuk stof om het rijwiel

Zet de aan-uitschakelaar in de

 

 

 

gewikkeld?

 

uitstand en verwijder de stof.

 

 

Is de robotstofzuiger op de

Zet de aan-uitschakelaar in

 

 

 

drempel blijven steken?

 

de uitstand en verplaats de

 

 

 

 

 

robotstofzuiger naar

 

 

 

 

 

een andere plek om te reinigen.

 

 

Controleer of de stofopvangbak

Stop de robotstofzuiger en leeg

Tijdens het

 

 

vol is.

 

de stofopvangbak.

reinigen is er

 

Controleer of de zuigingang

Zet de aan-uitschakelaar in de

weinig zuigkracht.

 

 

verstopt is.

 

uitstand en verwijder de zaken

 

 

 

 

 

die de zuigingang verstoppen.

 

 

Controleer of het fi lter verstopt is.

Maak het fi lter goed schoon.

OPLOSSEN PROBLEMEN 05

Problemen oplossen _43