Notice Couteau "Prepline" EO:Mise en page 1 15/09/08 14:23 Page 3

Sähkölaitteen tai elektronisen laitteen käytöstä poistaminen

Ota huomioon ympäristön suojelu!

Laitteessa on suuri määrä uudelleen käytettäviä materiaaleja.

Vie siksi laite jätteiden keräyspisteeseen tai valtuutettuun huoltoon, joka huolehtii sen käytöstä poistamisesta.

33