Notice Couteau "Prepline" EO:Mise en page 1 15/09/08 14:23 Page 3

Temizleme

Bıçağı çıkartarak birbirinden ayırınız.

Sabunlu suyla yıkayınız,durulayınız ve kurulayarak plastik kılıfa koyunuz.

Bıçağı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Güvenlik talimatlari

Bu alet teknik talimatlara ve geçerli normlara uygundur.

Alet fiziksel ve ruhi yetenekleri yeterli seviyede olmayan (çocuklarda dahil) kişilerin kullanımı için uygun değildir. Yeterli tecrübeleri veya bilgileri olmayan kişiler bu aleti sadece onların güvenliğinden sorumlu kişilerin onlara aleti nasıl kullanacaklarını anlattığında ve denetimleri altında aleti nasıl kullanacaklarını öğrettiğinde aleti kullanabilirler.

Cihaz değişken akım bağlantısı içindir. Bu yüzden sizden ricamız ilk kullanımdan önce cihazın elektrik etiketinde belirtilen geriliminin kullanacağınız yerdeki şebeke gerilimine uygun olup olmadığını kontrol etmenizdir.

Cihazı sıcak alanlara veya açık alevin yakınlarına koymayınız (gazlı ısıtıcılar), yakınlarında kullanmayınız.

Aleti sadece suyun fışkıramayacağı dengeli çalışma alanlarında kullanınız

.

Cihazın elektrik bağlantısı aşağıdaki durumlarda kesilmelidir:

-eğer kullanım sırasında her hangi bir anormal durum ortaya çıkarsa

-her temizleme ve bakımdan önce

-kullanımdan sonra

Cihazı hiç bir zaman kablosundan çekerek kapatmayınız.

Uzatma kablosunu kullanmadan önce onun arızasız olduğundan emin olunuz.

Elektrikli alet aşağıdaki durumlar olduğunda kullanılmamalıdır:

-yere düştüyse

-giriş kablosu arızalıysa

-bıçak zarar görmüşse veya komple değilse.

Giriş kablosu zarar görmüşse , güvenlik açısından üretici,servis merkezi veya benzeri konuda eğitim almış kişi tarafından değiştirilmelidir.

Aksesuarları değiştirmeden önce yada parçaları takmadan önce cihazı kapalı konuma getirin.

38