Notice Couteau "Prepline" EO:Mise en page 1 15/09/08 14:23 Page 3

Apparaten är endast avsedd att användas för matlagning i hemmet. Den får inte under några omständigheter användas i yrkesbruk, om så sker frånsäger vi oss allt ansvar och vår garanti gäller inte.

När en elektrisk eller elektronisk produkt har tjänat ut

Var rädd om miljön!

Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.

Lämna in den på en återvinningsstation eller till en godkänd serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

36