APW Wyott SHFWEZ-1, SHFWEZ-6D EXPLODED VIEW HFWEZ-2, -3, Watts, 1600, Parts List & Exploded View

Models: SHFWEZ-4D SHFWEZ-5D SHFWEZ-3D SHFWEZ-2D SM50EZ SHFWEZ-12D SHFWEZ-6D SHFWEZ-1

1 24
Download 24 pages 42.33 Kb
Page 16
Image 16
EXPLODED VIEW HFWEZ-2, -3, -4, -5, -6

PARTS LIST & EXPLODED VIEW

Small Frame Insulated Top Mount EZ Fill Hot Food Wells HFWEZ-2, -3, -4, -5, -6

EXPLODED VIEW HFWEZ-2, -3, -4, -5, -6

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

8

 

 

2

 

 

 

 

5

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

1

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

MODEL

P/N

VOLTS

WATTS

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

HFWEZ-2D

EZ2D2B

208

1600

 

 

 

 

14

 

HFWEZ-2D

EZ2D4B 208/240 1200/1600

 

 

11

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HFWEZ-3D

EZ3D2B

208

1600

16

 

12

 

17

 

HFWEZ-3D

EZ3D4B 208/240 1200/1600

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HFWEZ-4D

EZ4D2B

208

1600

19

 

 

 

 

 

HFWEZ-4D

EZ4D4B 208/240 1200/1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HFWEZ-5D

EZ5D2B

208

1600

 

 

 

 

 

 

HFWEZ-5D

EZ5D4B 208/240 1200/1600

 

 

 

 

21

 

HFWEZ-6D

EZ6D2B

208

1600

 

 

 

 

 

 

HFWEZ-6D

EZ6D4B 208/240 1200/1600

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

 

30

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

34

31

 

 

52

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

35

 

32

 

 

 

 

 

 

36

 

42

 

 

49

23

 

 

 

37

 

 

 

 

51

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

50

53

 

 

 

40

 

44

 

46

47

 

 

 

 

 

41

43

45

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Page 16
Image 16
APW Wyott SHFWEZ-6D, SHFWEZ-12D, SM50EZ, SHFWEZ-2D EXPLODED VIEW HFWEZ-2, -3, Watts, 1600, Parts List & Exploded View