Specifikimet - Televizori

Rezolucioni i pamjes

 

 

1920 x 1080

 

 

 

 

 

 

 

Kushtet mjedisore

 

 

 

 

 

Temperatura e përdorimit

 

10°C deri në 40°C (50°F deri në 104°F)

 

Lagështia e përdorimit

 

 

10% deri në 80%, jokondensuese

 

Temperatura e ruajtjes

 

-20°C deri në 45°C (-4°F deri në 113°F)

 

Lagështira e ruajtjes

 

 

5% deri në 95%, jokondensuese

 

Rrotulluesi i mbajtëses (Majtas/

 

 

-20˚ ~ 20˚

 

Djathtas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zëri

 

 

10 W X 2

 

(Dalja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri i modelit

UE32F5500 / UE32F5700

 

UE39F5500 / UE39F5700

 

UE40F5500 / UE40F5700

 

 

 

 

 

 

Madhësia e ekranit

32 inç

 

39 inç

 

40 inç

(Diagonal)

 

 

 

 

 

 

 

Përmasat (Gj x L x Th)

 

 

 

 

 

Trupi

738,0 x 445,4 x 49,0 mm

 

895,6 x 533,0 x 49,4 mm

 

928,2 x 552,3 x 49,4 mm

Me mbajtëse

738,0 x 509,6 x 265,0 mm

 

895,6 x 596,2 x 265,0 mm

 

928,2 x 615,5 x 265,0 mm

 

 

 

 

 

 

Pesha

 

 

 

 

 

Pa mbajtëse

5,0 kg

 

7,6 kg

 

8,0 kg

Me mbajtëse

6,1 kg

 

8,7 kg

 

9,1 kg

 

 

 

 

 

 

Emri i modelit

UE42F5500 / UE42F5700

 

UE46F5500 / UE46F5700

 

UE50F5500 / UE50F5700

 

 

 

 

 

 

Madhësia e ekranit

42 inç

 

46 inç

 

50 inç

(Diagonal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përmasat (Gj x L x Th)

 

 

 

 

 

Trupi

971,8 x 576,9 x 49,4 mm

 

1059,6 x 626,2 x 49,4 mm

 

1135,4 x 668,0 x 49,8 mm

Me mbajtëse

971,8 x 640,4 x 265,0 mm

 

1059,6 x 700,0 x 307,3 mm

 

1135,4 x 741,8 x 307,3 mm

Pesha

 

 

 

 

 

Pa mbajtëse

8,7 kg

 

10,8 kg

 

13,0 kg

Me mbajtëse

9,8 kg

 

12,4 kg

 

14,6 kg

 

 

 

 

 

 

Forma dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.

Për informacion rreth furnizimit me energji dhe për më shumë informacione rreth konsumit të energjisë, drejtojuni etiketës së ngjitur te produkti.

Konsumi tipik i energjisë matet sipas IEC 62087 Ed.2

Modaliteti në pritje

Për të ulur konsumin e energjisë hiqeni kordonin elektrik nga priza kur nuk e përdorni televizorin për një kohë të gjatë.

Shqip - 18

[UF5500-XH]BN68-04825S-03L16.indb 18

 

 

2013-11-14 ￿￿ 2:51:34