Depozitarea şi întreţinerea

Dacă pe ecranul televizorului a fost lipită o etichetă, după îndepărtarea acesteia pot rămâne urme pe ecran. Îndepărtaţi aceste urme înainte de a utiliza televizorul.

Suprafaţa exterioară şi ecranul produsului se pot zgâria în timpul curăţării. Asiguraţi-vă că ştergeţi suprafaţa exterioară şi ecranul cu atenţie, utilizând o lavetă moale, pentru a evita zgârieturile.

Nu pulverizaţi apă direct pe produs. Un lichid

Curăţaţi produsul cu o lavetă moale, puţin umezită

care intră în produs poate cauza o defecţiune, un

cu apă. Nu utilizaţi lichide inflamabile (de ex.:

incendiu sau electrocutare.

benzen, diluanţi) sau agenţi de curăţare.

Ventilarea corespunzătoare a televizorului

La instalarea televizorului, menţineţi o distanţă de cel puţin 10 cm între televizor şi alte obiecte (pereţi, margini ale dulapului etc.), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare. Dacă nu este asigurată o ventilare corespunzătoare, există pericolul de apariţie a unui incendiu sau a unei probleme cu produsul din cauza temperaturii interne crescute a acestuia.

La instalarea televizorului utilizând un stativ sau un suport de perete, vă recomandăm insistent să utilizaţi exclusiv piese oferite de Samsung Electronics.

•• Dacă utilizaţi piese oferite de alt producător, pot apărea probleme cu produsul sau există pericolul de rănire din cauza căderii acestuia.

Instalarea cu un stativ.

 

 

Instalarea cu un suport de perete.

10 cm

 

 

10 cm

 

 

 

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

 

 

 

 

 

10 cm

Alte avertismente

Aspectul real al televizorului poate să difere de imaginile din acest manual, în funcţie de model. Aveţi grijă când atingeţi televizorul. Unele piese pot să fie fierbinţi.

Română - 15

Română

[UF5500-XH]BN68-04825S-03L16.indb 15

 

 

2013-11-14 ￿￿ 2:51:13