UE48H6800A UE55H6800A

LED телевізор

Посібник користувача

Перш ніж використовувати телевізор Samsung, уважно прочитайте цей посібник користувача і збережіть його для довідок у майбутньому.

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung. Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайтіі

www.samsung.com/register

Модель______Серійний номер _____________