ТД-ды қабырғаға бекіту

Абайлаңыз: Қабырғаны тартсаңыз, итерсеңіз немесе оған өрмелесеңіз, ТД құлап кетуі мүмкін. Сондай-ақ, балаларыңыздың ТД-ға артылып тұрмауын немесе қозғалтпауын қамтамасыз етіңіз. Бұл нұсқау орындалмаса, ТД аударылып кетіп, адам қатты жарақат алуы немесе мерт болуы мүмкін. Қосымша тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін төменде сипатталған, аударылып қалуға қарсы құралды сатып алып орнатыңыз.

ТД-дың құлап қалуына жол бермеу

1.Бұрандаларды қапсырмаларға салыңыз да, қабырғаға мықтап бекітіңіз.

-- Қабырға материалының түріне байланысты анкер тәрізді қосымша зат қажет болуы мүмкін.

-- Қажетті бұранда қапсырмалары, бұрандалар мен бау құрылғымен бірге жеткізілмейтіндіктен, оларды жеке сатып алыңыз.

2.Бұрандаларды ТД-дың артқы ортаңғы жағынан алыңыз да, қапсырмаларға салыңыз, содан кейін бұрандаларды қайта ТД-ға бекітіңіз.

-- Бұрандалар құрылғымен бірге жеткізілмеуі мүмкін. Мұндай

 

жағдайда, техникалық сипаттамасы төменде көрсетілген

 

бұрандаларды сатып алыңыз.

 

-- Бұранданың техникалық сипаттамасы: 48 ~ 55 дюйм үшін: M8

 

3. ТД-ға бекітілген қапсырмалар мен қабырғаға бекітілген қапсырмаларды

 

берік сым арқылы өзара жалғап, содан кейін сымды мықтап байлаңыз.

 

-- ТД артқа қарай құлап кетпеу үшін қабырғаға жақын орнатыңыз.

қабырға

-- Бауды көлденеңінен немесе төмен жалғаңыз.

-- Құрылғының түсі мен пішімі

-- Сымды ТД-ды жылжытпай тұрып шешіңіз.

үлгі түріне қарай әр түрлі

-- Барлық қосылымдардың мықтап бекітілгенін тексеріңіз. Қосылымдарға

болуы мүмкін.

зақым келген-келмегенін мезгіл-мезгіл тексеріңіз. Қосылымдардың берік

 

екендігіне күмәндансаңыз, білікті орнатушыға хабарласыңыз.

 

ТД-ды дұрыс желдету

ТД-ды жақсы желдету үшін оны орнатқан кезде, ТД мен басқа заттардың (қабырғалар, жиһаздың қабырғалары т.с.с.) арасында кем дегенде 10 см орын қалуын қамтамасыз етіңіз. Дұрыс желдетпеген кезде, құрылғының ішкі температурасы артып, өрт шығуы немесе құрылғының жұмысына байланысты ақау пайда болуы мүмкін.

-- Егер басқа өндіруші шығарған бөлшектерді қолдансаңыз, өнімге зақым келуі немесе құрылғы құлап, адам жарақат алуы мүмкін.

-- ТД-ды тұрғыға орнатсаңыз немесе қабырғалық аспа жинаққа орнатсаңыз, міндетті түрде Samsung Electronics рұқсат еткен бөлшектерді ғана қолдануды ұсынамыз.

-- Құрылғының нақты сыртқы көрінісі, үлгі түріне байланысты осы нұсқаулықтағы суреттерден өзгеше болуы мүмкін.

-- ТД-ды абайлап ұстаңыз, кейбір бөлшектері ыстық болуы мүмкін.

 

 

Тұрғыға орнату.

Қабырғалық аспа жинаққа орнату.

 

10 см

 

10 см

10 см

10 см

10 см

10 см

 

 

 

10 см

Казақ - 6