e-Manual пайдалану

MENU > Қолдау > e-Manual

Кіріктірілген e-ManualТД-дың негізгі функциялары туралы ақпаратты қамтиды.

-- Сондай-ақ, e-Manualкөшірмесін Samsung веб-сайтынан қотарып алып, компьютерде оқуға немесе басып шығаруға болады.

-- Қосымша функциялар туралы ақпаратты e-Manualарқылы қараңыз. Экранға e-Manualшығару үшін келесі тәсілдердің бірін пайдаланыңыз:

-- Қашықтан басқару құралының E-MANUALтүймешігін басыңыз. -- ТД мәзірінен Қолдау > e-Manualтаңдаңыз.

Беттерді кілт сөздердің көмегімен жүктеу

Іздеу экранын шығару үшін Іздеу параметрін таңдаңыз. Іздейтін сөзді енгізіп, содан кейін Дайын пәрменін таңдаңыз. Тиісті бетті жүктеу үшін іздеу нәтижелерінің ішінен элементті таңдаңыз.

Индекс бетінен Беттерді жүктеу

Индекс бетін экранға шығару үшін Индекс параметрін таңдаңыз. Тиісті бетке бару үшін тізімнен кілт сөзді таңдаңыз.

Алдыңғы оқылған Беттерді жүктеу үшін Тарих параметрін пайдалану

Ашылған бет параметрін таңдаңыз. Алдыңғы оқылған беттер тізімі көрсетіледі. Бетті таңдаңыз. e-Manualнұсқаулықтың таңдалған беті ашылады.

Мәзірге e-Manual арқылы кіру

Тиісті мәзір элементіне кіру және функцияны дереу қолданып көру үшін функция сипатталған беттің оң жағынан (Қазір көру) параметрін таңдаңыз. e-Manualішіндегі нақты экран мәзірі функциясына қатысты жазбаны оқығыңыз келсе:

-- Қашықтан басқару құралының E-MANUALтүймешігін басып, тиісті e-Manualбетін жүктеңіз. -- Кейбір мәзір экрандарынан e-Manualнұсқаулығына кіру мүмкін емес.

Сілтеме беттерді жүктеу

Тиісті анықтамалық бетке өту үшін функция сипаттамасы көрсетілген беттің оң жағынан (Байланыстыру) параметрін таңдаңыз.

e-Manual нұсқаулықты соңғы нұсқасына дейін жаңарту

e-Manualнұсқаулығын SAMSUNG APPS экранынан қолданбаларды жаңартқан тәрізді жаңартуға болады.

English Казақ

Казақ - 9