Увага! Важливі інструкції з техніки безпеки

Перед встановленням прочитайте розділ, що відповідає маркуванню на цьому

виробі Samsung.

УВАГА

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ

СТРУМОМ! НЕ ВІДКРИВАТИ!

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ) ВИРОБУ. ВСЕРЕДИНІ ВИРОБУ НЕМАЄ КОМПОНЕНТІВ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО КОРИСТУВАЧЕМ. УСІ РОБОТИ

ЗОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ.

Це позначення вказує на високу напругу всередині виробу. Будь-який контакт із будь- якою внутрішньою деталлю виробу може бути небезпечним.

Це позначення вказує на те, що до виробу додаються важливі довідкові матеріали, які стосуються його експлуатації та обслуговування.

Укорпусі виробу, а також ззаду чи знизу, зроблені спеціальні отвори та щілини для забезпечення належної вентиляції. Для забезпечення надійної роботи цього пристрою та уникнення його перегріву ніколи не перекривайте та не накривайте ці отвори та

щілини.

-- Не встановлюйте пристрій у замкненому просторі – наприклад, на книжковому стелажі чи у стінній шафі, якщо при цьому не

забезпечується належна вентиляція.

-- Не встановлюйте пристрій поблизу обігрівача або терморезистора, а також у місцях, відкритих для прямого сонячного світла. -- Не ставте на пристрій посуд із водою (зокрема вази з квітами), оскільки це може спричинити займання або ураження

електричним струмом.

Бережіть пристрій від дощу та не встановлюйте його поблизу води (біля ванни, унітазу, рукомийника чи пральної машини, у вогкому підвалі чи біля басейну тощо). Якщо на пристрій випадково потрапить волога, негайно від’єднайте його від електромережі та зверніться до уповноваженого дилера. Перед чищенням виробу обов’язково від’єднуйте його від електромережі.

Уцьому пристрої використовуються батареї. Правила, чинні у вашій місцевості, можуть зобов’язувати користувачів утилізувати батареї належним чином з міркувань екології. Щоб отримати інформацію щодо утилізації чи переробки батарей, зверніться у відповідні місцеві установи.

Не навантажуйте настінні розетки, продовжувачі або перехідники, перевищуючи їх номінальну потужність, оскільки це може спричинити займання або ураження електричним струмом.

Кабелі живлення слід розташовувати таким чином, щоб на них не можна було наступити або пошкодити їх, притиснувши якимись іншими предметами; особливу увагу слід звертати на місце приєднання штепселя чи перехідника та місце входження кабелю живлення у пристрій.

Щоб захистити пристрій під час грози, а також коли він не використовується протягом тривалого часу, вимикайте його від електромережі та від’єднуйте антену чи кабельну систему. Таким чином можна уникнути пошкодження пристрою від удару блискавки чи стрибка напруги в електромережі.

Перш ніж під’єднувати кабель живлення змінного струму до гнізда адаптера постійного струму, перевірте, чи напруга в електромережі відповідає номінальній напрузі адаптера постійного струму.

За жодних обставин не вставляйте металеві предмети в будь-які отвори на пристрої. Це може створити небезпеку ураження електричним струмом.

Для уникнення небезпеки ураження струмом за жодних обставин не торкайтеся внутрішніх деталей пристрою. Відкривати пристрій дозволяється лише кваліфікованим технічним працівникам.

Завжди надійно під’єднуйте кабель живлення. Від’єднуючи пристрій від електромережі, тягніть за штепсель, а не за кабель живлення. Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками.

Якщо пристрій не працює належним чином – зокрема, якщо він видає будь-які незвичні звуки або запахи – негайно від’єднайте його від електромережі та зверніться до уповноваженого дилера чи центру обслуговування.

Обов’язково виймайте кабель живлення з розетки, якщо телевізор залишатиметься вимкненим або якщо ви будете відсутні протягом

тривалого часу (особливо, якщо вдома без нагляду залишається дитина, людина похилого віку або інвалід).

-- Накопичення пилу може спричинити ураження струмом, витік електроенергії або займання внаслідок утворення іскор чи нагрівання кабелю живлення або погіршення його ізоляції.

Обов’язково зверніться до уповноваженого центру обслуговування, якщо обладнання потрібно встановити у місцях із високою концентрацією пилу, дуже високою або дуже низькою температурою чи високою вологістю, у місцях, де працюють із хімічними реактивами, або в місцях із цілодобовою експлуатацією обладнання, наприклад в аеропортах чи на вокзалах. Нехтування цією вимогою може призвести до значних ушкоджень обладнання.

Використовуйте лише належним чином заземлену штепсельну вилку та розетку.

-- Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою (лише обладнання класу 1).

Щоб від’єднати пристрій від електромережі, слід витягнути штепсель із розетки, отже розетка має знаходитися в легко доступному місці.

Не дозволяйте дітям виснути на виробі.

Зберігайте приладдя до пристрою (батареї тощо) у безпечному місці, недоступному для дітей.

Не встановлюйте пристрій на нестійкій поверхні, такій як підвісна поличка, похила підлога або поверхня, що зазнає частих вібрацій. Оберігайте виріб від ударів та поштовхів. У разі пошкодження виробу від’єднайте кабель живлення та зверніться у центр обслуговування.

Від’єднайте кабель живлення від мережі та витріть пристрій м’якою сухою ганчіркою. Не використовуйте хімічні речовини, наприклад віск, бензин, спирт, розчинники, інсектициди, освіжувач повітря, мастило або миючі засоби. Це може призвести до пошкодження вигляду або стирання позначок на виробі.

Уникайте потрапляння бризок води на пристрій. Не кидайте батареї у вогонь.

Не замикайте полюси батарей, не розбирайте і не перегрівайте батареї.

Уразі неналежного встановлення батарей може статися вибух. Заміняйте батареї лише на батареї такого самого чи

еквівалентного типу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАЙМАННЮ ЗАВЖДИ ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ ТА ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ’Я ПОДАЛІ ВІД ВИРОБУ.

*Ілюстрації у цьому посібнику користувача подані лише для довідки і можуть відрізнятися від дійсного вигляду виробу. Вигляд і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення.

Українська - 2