Ақаулықтарды жою

ТД-ға қатысты қандай бір сұрағыңыз болса, алдымен келесі Ақаулықтарды жою тізімін қараңыз. Егер ақаулықты түзету үшін берілген кеңестердің біреуі де көмектеспесе, “www.samsung.com” торабындағы Қолдау пәрменін басыңыз немесе осы нұсқаулықтың артқы мұқабасындағы тізімде көрсетілген байланыс орталығына қоңырау шалыңыз.

Ақаулық

Шешімі және түсіндірмесі

 

 

ТД іске қосылмайды.

АТ қуат сымының қабырғадағы розеткаға және ТД-ға мықтап жалғанғанын

 

тексеріңіз.

 

Қабырғадағы розетканың жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

 

ТД-дың P түймешігін басып, ақаулықтың қашықтан басқару пультіне

 

байланысты емес екеніне көз жеткізіңіз.

 

 

Ешбір сурет/видео жоқ.

Сымдардың қосылымдарын тексеріңіз. ТД-ға және сыртқы құрылғыларға

 

қосылған барлық сымдарды ағытып, қайта жалғаңыз.

 

Әр сыртқы құрылғының (Кабель/Жерсерік ресивері, DVD, Блю-рей т.с.с.) видео

 

шығысын, ТД-дың кіріс ұяшықтарына сәйкес келтіріп жалғаңыз.

 

Жалғанған құрылғылардың тоққа қосылғанына тексеріңіз.

 

Дұрыс сигнал көзін таңдаңыз.

 

Қосылған құрылғыны ағытып, содан кейін қорек сымын қайта жалғап, қайта

 

іске қосыңыз.

Қашықтан басқару пульті

Қашықтан басқару пультінің батареяларын ауыстырыңыз. Батареялардың

жұмыс істемейді.

полюстерінің (+ және –) дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.

 

Қашықтан басқару пультінің сенсорының сигнал шығатын терезесін тазалаңыз.

 

Қашықтан басқару пультін ТД-ға 1,5 - 1,8 м қашықтықтан тура бағыттаңыз.

 

 

Кабель/жерсерік ресиверінің

Кабель/жерсерік ресиверінің қашықтан басқаратын пультін ТД-ды басқаратын

қашықтан басқару пульті, ТД-ы

етіп бағдарламалаңыз. SAMSUNG ТД кодын кабель/жерсерік ресиверінің

қоспайды/сөндірмейді немесе

пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

дыбысын реттемейді.

 

 

 

-- Осы TFT LED панелі бар ТД-ды жасап шығару үшін күрделі кіші пикселдер технологиясы қолданылады. Дегенмен, бірнеше жарық немесе күңгірт пикселдер бар болуы мүмкін. Бұл пикселдер құрылғы жұмысына еш әсер етпейді.

-- ТД-ды оңтайлы күйде ұстау үшін бағдарламалық жасақтаманың соңғы нұсқасын орнатыңыз.

-- Жоғарыдағы мүмкіндіктер мен функциялардың кейбірі, кей үлгілерде ғана бар.

Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.

Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Казақ - 10