DB328R/BD329R 79
Nederlands
5.BEDIENING

Basisbediening

Opmerking: Lees dit hoofdstuk door aan de hand van de afbeeldingen in
hoofdstuk “2. REGELAARS” op blz. 5 (uitgevouwen).
Let er op dat u het volume laag zet wanneer
u de stroom of het contact uitschakelt. Dit
apparaat onthoudt de laatste instelling van
het volume. Als u de stroom uitschakelt met
het volume hoog, zal het plotse lawaai wan-
neer u de stroom weer inschakelt of het con-
tact van de auto weer inschakelt, uw gehoor
en het apparaat kunnen beschadigen.
De stroom aan/uit zetten
Opmerking:
Wees voorzichtig wanneer u dit apparaat langere
tijd gebruikt zonder de motor te laten draaien. Als
u teveel energie onttrekt aan de accu van de auto
is het mogelijk dat u niet in staat zal blijken te zijn
de auto te starten. Daarbij kan dit de gebruiks-
duur van de accu bekorten.
1. Druk op de [FNC] toets.
2. De verlichting en het display op het apparaat
zullen oplichten. De instellingen die golden
toen het apparaat voor het laatst werd uitge-
schakeld zijn onthouden en zullen automa-
tisch weer precies zo ingesteld worden.
3.
Houd de [FNC] toets 1 seconde of langer inge-
drukt om het apparaat weer uit te schakelen.
Selecteren van een functie
1. Druk op de [FNC] toets om de gebruiks-
functie te veranderen.
2.
Elke keer dat u op de [FNC] toets drukt zal de
gebruiksfunctie veranderen volgens deze reeks:
Radio functie CD functie Radio func-
tie...
Opmerking:
Als de CD functie is geselecteerd maar er geen
disc in het toestel zit, zal “NO DISC” op het
display verschijnen.
Regelen van het volume
Als u de [ROTARY] knop met de klok mee draait
zet u het volume hoger; als u de knop tegen de
klok in draait zet u het volume lager.
Het volume is instelbaar binnen een bereik van 0
(minimum) t/m 33 (maximum).
Instellingen voor de Audiofunctie
Druk op de [A-M] toets en selecteer de instel-
functie.
LET OP: Met elke druk op de [A-M] toets zal de inge-
schakelde functie als volgt veranderen:
BASS TREB BAL FAD Vorige
functie
Wanneer de Z-enhancer functie is ingeschakeld,
kunnen BASS (lage tonen) en TRE (hoge tonen)
niet worden geselecteerd.
Omschakelen van het display
Houd de [BND] toets ingedrukt en druk vervol-
gens op de [DISP] toets om het gewenste
display te kiezen.
Het display verandert als volgt:
Hoofd-display Klok (CT) Hoofd...
Indien de aanduidingen op het display veranderen
vanwege een druk op een andere bedienings-
toets wanneer de klok (CT) wordt getoond, zal
nadat de overeenkomende bediening is uitge-
voerd de klok weer verschijnen.
Dit voorbeeld toont het display met de
radiofunktie geaktiveerd.
Instellen van de Z-Enhancer
Dit toestel is uitgerust met 3 soorten toon-
effecten voorgeprogrammeerd in het geheugen.
U kunt zelf kiezen welke u wilt gebruiken.
De fabrieksinstelling is “Z-EHCR OFF” (door uzelf
ingesteld).
Met elke druk op de [Z] toets zal het toon-effect
als volgt veranderen:
Z-ENHANCER 1Z-ENHANCER 2
Z-ENHANCER 3Z-EHCR OFF Z-
ENHANCER 1”...
• Z-ENHANCER 1 : de lage tonen worden
benadrukt.
Hoofd-display
Hoofd-display
Klok (CT) display