DB328R/BD329R 81
Nederlands

Basisbediening

Houd de [BND] toets ingedrukt en druk vervol-
gens op [s] om te kiezen tussen “TEL ON” of
TEL OFF”.
TEL ON: de audioweergave wordt tijdelijk uit-
geschakeld (gedempt).
TEL OFF: De audioweergave wordt niet uitge-
schakeld.

Verlichtingsdimmer

Wanneer de verlichtingsdraad van dit toestel is
verbonden met de verlichtingssignaaldraad van
de auto, zal de displayverlichting van dit toestel
gedimd worden wanneer de verlichting van de
auto wordt ingeschakeld.

Aan of uit zetten van de scherm-

beveiliging

Dit toestel is voorzien van een scherm-
beveiliging. U kunt deze functie aan of uit zetten.
Als u een toets gebruikt terwijl de scherm-
beveiliging is ingeschakeld, zal het met deze
toets corresponderende bedieningsdisplay on-
geveer 30 seconden lang worden getoond voor
het display terugkeert naar de scherm-
beveiliging.
De fabrieksinstelling is “ON” (aan).
Druk op de [SS] toets terwijl u de [BND] toets in-
gedrukt houdt om de schermbeveiliging aan of
uit te zetten.
De volgende afbeelding laat een van de patronen
van de schermbeveiliging zien.
Bediening van de radio

Naar de radio luisteren

1. Druk op de [FNC] toets en selecteer de radio
functie. De frekwentie of PS (voorkeuze)
wordt op het display getoond.
PS: Programma Service naam
2. Druk op de [BND] toets en selecteer de ge-
wenste radio-band. Elke keer dat u op de
toets drukt zal de band voor radio-ontvangst
volgens de volgende reeks veranderen:
FM1 FM2 FM3 AM (MW/LW)
FM1...
3. Druk op de [ ] of [ ] toets om af te
stemmen op het gewenste station.

Afstemmen

Er zijn 3 manieren beschikbaar om af te stemmen
op een radiozender, automatisch zoeken, hand-
matig afstemmen en voorkeuze afstemming.

Automatisch zoeken

Er zijn twee soorten automatisch zoeken: DX
SEEK en LOCAL SEEK.
Met de DX SEEK methode kunt het apparaat
automatisch af laten stemmen op hoorbare sta-
tions; LOCAL SEEK zal alleen afstemmen op
stations met een goede ontvangst.
1. Druk op de [BND] toets en selecteer de ge-
wenste band (FM of AM (MW/LW)).
2. Stem af op een station.
Als “MANU”, voor handmatig afstemmen, op-
licht in het display, houd dan de [BND] toets 1
seconde of langer ingedrukt. “MANU” zal do-
ven in het display en u kunt het apparaat nu
automatisch laten zoeken met de SEEK func-
tie.
Als “TA”, voor verkeersberichten, oplicht in het
display, zal het apparaat automatisch zoeken
naar stations die dit soort gegevens uitzen-
den.
DX SEEK
Druk op de [ ] of [ ] toets om automatisch
een station op te zoeken.
Wanneer u de [ ] toets indrukt, zal er gezocht
worden in hogere frequenties, als u de [ ]
toets indrukt zal er in lagere frequenties dan de
huidige gezocht worden.
Wanneer het automatisch zoeken en afstemmen
begint, zal “DX” verschijnen in het display.