DB328R/BD329R 85
Nederlands
Gebruik van RDS
3. De PTY selectie functie wordt automatisch
geannuleerd 7 seconden nadat een
programmasoort werd geselecteerd.
PTY afstem functie
1. Wanneer u op de [PTY] toets drukt wordt de
PTY selectie functie geactiveerd.
2. Selecteer het gewenste programmatype.
3. Druk op de [ ] of [ ] toets. Als u op de
[] toets drukt, zoekt het toestel een PTY
uitzending in hogere frequenties dan de hui-
dige, drukt u op de [ ] toets, in lagere.
Als er geen station met een uitzending van het
gewenste type gevonden kan worden, scha-
kelt het apparaat terug naar de PTY selectie
functie.

PTY voorgeprogrammeerd geheugen

1. Wanneer u de [PTY] toets indrukt, wordt de
PTY selectie functie geactiveerd.
2. Draai de [ROTARY] knop met de klok mee of
er tegen in om het gewenste programmatype
te kiezen.
U kunt kiezen uit de onderstaande 29
programmatypes.
3. Als u een van de [DIRECT] toetsen tenmin-
ste 2 seconden ingedrukt houdt zal het gese-
lecteerde programmatype onder dat nummer
in het geheugen worden opgeslagen.
Noodberichten
Noodberichten onderbreken alle bedienings-
functies. Bij aanvang van een noodbericht licht
ALARM” op het display op en zal het bericht
worden weergegeven.
Annuleren van een noodbericht
Druk op de [AF] toets om de uitzending van het
ALARM” noodbericht te stoppen.
Volume instelling van TA verkeer-sinformatie en noodberichten(ALARM) en PTY
Het volume voor TA, ALARM en PTY berichten
die andere functies onderbreken kan worden in-
gesteld gedurende een dergelijke uitzending.
De fabrieksinstelling is “15”.
Gedurende een TA, ALARM of PTY onderbre-
king kunt u met de [ROTARY] knop het volume
op het gewenste niveau instellen (o tot 33).
Wanneer de TA, ALARM of PTY onderbreking
stopt zal het volume terugkeren op het niveau van
voor de onderbreking.
Programma type benaming
ENGLISH
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
Inhoud
Nieuws
Actualiteiten
Informatie
Sport
Educatie
Drama
Cultuur
Wetenschap
Varia en gesprekken
Pop muziek
Rock muziek
Melodie:ontspanningsmuziek
Licht klassiek
Klassiek
Overige muziek
Weerbericht
Economie
Voor kinderen
Maatschappelijk
Religie
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
Doe mee!
Reizen
Vrije tijd
Jazz
Country muziek
Nationale muziek
Gouwe Ouwe
Volkmuziek
Documentaires