82 DB328R/BD329R
Nederlands

Bediening van de radio

Handmatig geheugen

1. Selecteer het gewenste station met een van
de afstem methodes.
2. Houd een van de [DIRECT] toetsen 2 secon-
den of langer ingedrukt om het huidige sta-
tion in het geheugen op te slaan.

Automatisch opslaan

Automatisch opslaan is een functie waarmee
maximaal 6 stations kunnen worden opgeslagen
waarop een voor een automatisch afgestemd
wordt. Als er geen 6 stations te vinden zijn, zal
een eerder opgeslagen station in het geheugen
blijven. en niet door een nieuw overschreven
worden.
Opmerkingen:
De zenders worden automatisch opgeslagen in
de FM3 band.
Eventuele zenders die in het geheugen voor FM3
zijn vastgelegd worden gewist wanneer u de
funktie voor het automatisch vastleggen start.
Indien er minder dan 6 zenders met een redelijke
ontvangst worden gevonden, zullen de overige
eerder vastgelegde zenders niet worden gewist.
Eenzelfde zender kan op deze manier niet onder
meerdere [DIRECT] toetsen worden vastgelegd.
1. Druk op de [BND] toets en selecteer de ge-
wenste band (FM of AM (MW/LW)).
2. Houd de [PS/AS] toets 2 seconden inge-
drukt. De stations met en goede ontvangst
worden automatisch opgeslagen in de voor-
keuze kanalen.
Wanneer u de automatische opslag functie
gebruikt in de FM banden, zullen de stations
altijd in de FM3 band worden opgeslagen zelfs
al heeft u FM1 of FM2 gekozen.

Scannen van voorkeuze stations

Deze functie laat de stations die zijn opgeslagen
in het geheugen een voor een horen. Deze func-
tie is handig wanneer u zoekt naar een bepaald
voorkeuze station.
1. Druk op de [PS/AS] toets.
2. Wanneer het gewenste station bereikt is
dient u nogmaals op de [PS/AS] toets te
drukken om gewoon naar dat station te blij-
ven luisteren.
Opmerking:
Let op dat u niet de [PS/AS] toets 2 seconden of
langer ingedrukt houdt, want dan zal de automati-
sche opslag functie in werking treden en zal het
apparaat automatisch gaan zoeken naar stations
om in het geheugen op te slaan waardoor wellicht
het door u gewenste voorkeuze station zal wor-
den overschreven.
LOCAL SEEK
Wanneer u de [ ] of [ ] toets 1 seconde of
langer indrukt, zal er automatisch gezocht wor-
den naar stations met een goede ontvangst.
Wanneer het automatisch zoeken naar stations
met een goede ontvangst begint, zal “LO” in het
display verschijnen.

Handmatig Afstemmen

Er zijn 2 manieren om met de hand op stations
af te stemmen: Snel afstemmen en getrapt af-
stemmen.
Wanneer u in de getrapte afstem-functie zit, ver-
andert de ingestelde frequentie stapsgewijs. Bij
het snel afstemmen kunt u snel de gewenste
frequentie kiezen.
1. Druk op de [BND] toets en selecteer de ge-
wenste band (FM of AM (MW/LW)).
Als “MANU” niet oplicht in het display, moet u
1 seconde of langer op de [BND] toets druk-
ken. “MANU” zal nu oplichten in het display en
handmatig afstemmen is nu beschikbaar.
2. Stem af op een station.
Snel afstemmen:
Houd de [ ] of [ ] toets 1 seconde of
langer ingedrukt om op een station af te
stemmen.
Getrapt afstemmen:
Druk op de [ ] of [ ] toets om met de
hand af te stemmen op een station.

Oproepen van een voor-

geprogrammeerd station

Er is een totaal van 24 voorkeuzeposities be-
schikbaar (6-FM1, 6-FM2, 6-FM3, 6-AM) om in-
dividuele radiostations in het geheugen op te
slaan. Een druk op de corresponderende [DI-
RECT] toets roept direct automatisch de opge-
slagen frequentie op.
1. Druk op de [BND] toets en selecteer de ge-
wenste band (FM of AM (MW/LW)).
2. Druk op de [DIRECT] toets die correspon-
deert met de frequentie en dus het radiosta-
tion waarnaar u wilt luisteren.
Houd een van de [DIRECT] toetsen 2 secon-
den of langer ingedrukt om het huidige radio-
station in het geheugen op te slaan.