80 DB328R/BD329R
Nederlands

Basisbediening

• Z-ENHANCER 2 :de hoge tonen worden
benadrukt.
• Z-ENHANCER 3 :zowel de lage als de hoge
tonen worden benadrukt.
• Z-EHCR OFF :geen geluidseffect

Regelen van de lage tonen

1. Druk op de [A-M] toets en kies “BASS”.
2.
De [ROTARY] knop met de klok mee draaien
zal de lage tonen benadrukken, tegen de klok
in draaien zal de lage tonen terugbrengen.
De fabrieksinstelling is “0”. (Bereik: -7 t/m +7)
3. Wanneer u klaar bent met instellen, dient u
een paar keer op de [A-M] toets te drukken
totdat u weer terug bent in de oorspronkelijke
bedieningsfunctie.

Instellen van de hoge tonen

1. Druk op de [A-M] toets en kies “TREB”.
2.
De [ROTARY] knop met de klok mee draaien
zal de hoge tonen benadrukken, tegen de klok
in draaien zal de hoge tonen terugbrengen.
De fabrieksinstelling is “0”. (Bereik: -7 t/m +7)
3. Wanneer u klaar bent met instellen, dient u
een paar keer op de [A-M] toets te drukken
totdat u weer terug bent in de oorspronkelijke
bedieningsfunctie.

Regelen van de balans

1. Druk op de [A-M] toets en selecteer “BAL”.
2. Draai de [ROTARY] knop met de klok mee
om de rechter luidspreker te benadrukken en
tegen de klok in om de linker luidspreker te
benadrukken.
De fabrieksinstelling is “0”. (Bereik: L13 tot
R13)
3. Wanneer u klaar bent met het maken van de
instelling, drukt u net zo vaak op de [A-M]
toets tot u de gewenste bedieningfunctie
weer heeft bereikt.

Regelen van de fader

1. Druk op de [A-M] toets en selecteer “FAD”.
2. Draai de [ROTARY] knop met de klok mee
om het geluid uit de voor luidspreker te bena-
drukken, en tegen de klok in om het geluid
uit de achter luidspreker te benadrukken.
De fabrieksinstelling is “0”. (Bereik: F12 tot
R12)
3. Wanneer u klaar bent met het maken van de
instelling, drukt u net zo vaak op de [A-M]
toets tot u de gewenste bedieningfunctie
weer heeft bereikt.

Aan/uit zetten van MAGNA BASS

Instellen van de MAGNA BASS
MAGNA BASS is geen functie zoals de normale
regeling van de lage tonen, maar benadrukt de
laagste tonen voor een meer dynamische weer-
gave.
De fabrieksinstelling is OFF (uit).
Houd de [A-M] toets tenminste 1 seconde inge-
drukt om deze functie aan of uit te zetten.

Klokfunktie (CT: Clock Time)

Met de CT funktie kan uitsluitend de tijd op de
klok worden getoond wanneer CT data worden
ontvangen.
Houd de [BND] toets ingedrukt en druk vervol-
gens op de [DISP] toets om het display over te
schakelen naar weergave van CT (klok-tijd).
CT––:––” wordt op het display getoond indien er
geen CT data worden ontvangen.

Opmerking:

Zenders in bepaalde landen zenden geen data
voor de klok uit. Het is mogelijk dat de tijd in be-
paalde gebieden niet juist op het display wordt
getoond.

Tijdelijk uitschakelen van de

geluidsweergave bij gebruik van

een draagbare telefoon

Dit toestel vereist speciale bedrading om het de
geluidsweergave tijdelijk uit te kunnen schake-
len wanneer er in de auto een draagbare tele-
foon gaat.
Deze functie is niet geschikt voor alle draagbare
telefoons. Neem contact op met uw plaatselijke
erkende Clarion dealer voor informatie omtrent de
juiste installatie en compatibiliteit.
De fabrieksinstelling is “TEL OFF”.