DB328R/BD329R 87
Nederlands
Bediening van de CD-spelerScannen
Bij het scannen van een disc worden de eerste
10 seconden van elk fragment op een disc auto-
matisch opgezocht en afgespeeld in numerieke
volgorde. Deze functie zal doorgaan totdat deze
geannuleerd wordt.
Scannen is nuttig wanneer u een bepaald num-
mer aan het zoeken bent.
1. Druk op de [SCN] toets om het scannen te
starten. In het display zal “SCN” oplichten.
2. Om het scannen te annuleren drukt u nog-
maals op de [SCN] toets. “SCN” in het
display zal doven en het huidige fragment zal
gewoon doorspelen.
Herhalen
De herhaal functie herhaalt het huidige frag-
ment. Deze functie herhaalt automatisch totdat
deze geannuleerd wordt.
1. Druk op de [RPT] toets. In het display zal
RPT” oplichten en het huidige nummer zal
herhaald worden.
2. Om het herhalen te annuleren drukt u nog-
maals op de [RPT] toets. “RPT” in het display
zal doven en de normale weergave zal wor-
den hervat.
Willekeurige fragmenten spelen
De willekeurige afspeel functie selecteert indivi-
duele fragmenten van de disc en speelt deze af
in een willekeurige volgorde. Deze functie zal
blijven doorgaan totdat deze wordt geannuleerd.
1. Druk op de [RDM] toets. In het display zal
RDM” oplichten en een individueel fragment
zal willekeurig worden gekozen en beginnen
te spelen.
2. Om het willekeurig afspelen te stoppen, drukt
u nog een keer op de [RDM] toets. “RDM” zal
uit gaan en de normale weergave zal worden
hervat.