DB328R/BD329R 75
Nederlands
Hanteren van compact discs
Gebruik alleen Compact Discs met het
teken.
Gebruik geen hartvormige of achthoekige Compact
Discs of CD’s met een andere afwijkende vorm.

Hanteren

Vergeleken met gewone muziek CD’s zijn CD-
R en CD-RW discs gevoeliger voor hoge tem-
peraturen en vochtigheid en is het mogelijk
dat sommige CD-R en CD-RW discs niet kun-
nen worden afgespeeld. Laat deze schijfjes
daarom nooit lang in de auto liggen.
Nieuwe discs zijn misschien wat ruw aan de
rand. Als u zulke discs gebruikt, is het moge-
lijk dat de speler niet werkt of dat de weergave
hapert of stokt. Gebruik een balpen of iets
dergelijks om de rand van de disc gladder te
maken.
Gebruik geen Compact Discs met grote kras-
sen, die vervormd zijn of gebarsten enz. Ge-
bruik van dergelijke discs kan een storing of
schade veroorzaken.
Om een Compact Disc uit zijn doosje te halen,
drukt u op het midden van het doosje en tilt u
de disc eruit terwijl u hem voorzichtig aan de
randen vasthoudt.
Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD
beschermvellen of discs die voorzien zijn van
stabilisatoren enz. Deze kunnen de disc be-
schadigen of storingen in het inwendige van
het apparaat veroorzaken.

Bewaren

Stel Compact Discs niet bloot aan direct zon-
licht of warmtebronnen.
Stel Compact Discs niet bloot aan extreem
vochtige of stoffige omstandigheden.
Stel Compact Discs niet bloot aan directe
warmte van verwarmingsapparaten.

Schoonmaken

Om vingerafdrukken en stof te verwijderen ge-
bruikt u een zachte doek en veegt u in een
rechte lijn van het midden van de Compact
Disc naar de rand.
Gebruik geen oplosmiddelen, zoals in de han-
del verkrijgbare reinigingsmiddelen, anti-stati-
sche sprays of thinner om Compact Discs
schoon te maken.
Laat de Compact Disc goed drogen nadat u
deze hebt schoon gemaakt met speciale
Compact Disc reiniger, voor u deze weer gaat
afspelen.
Balpen
Ruwe rand
Plak nooit labels op de disc en schrijf er nooit
op met een potlood of een pen.
Speel nooit een Compact Disc af met een
stuk plakband erop of andere lijm of lijm-
resten. Als u toch probeert een dergelijke
Compact Disc af te spelen, is het mogelijk dat
u deze niet meer uit de CD-speler zal weten te
krijgen, of dat deze de CD-speler zal bescha-
digen.