BATTEUR_PREP-LINE_2544991_8141 N°1 01/12/10 16:46 Page6

Veiligheidsvoorschriften

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken, dient u deze voorschriften aandachtig door te lezen en de gebruiksinstructies van het apparaat in acht te nemen.

-Controleer, voordat u de stekker van dit apparaat in het stopcontact steekt, of de netspanning van uw apparaat overeenkomt met die van uw elektriciteitsinstallatie. Als dit niet het geval is, loopt u het risico het apparaat te beschadigen of zelf letsel op te lopen. Bij een verkeerde aansluiting is de garantie niet geldig.

-Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Bij langdurig gebruik voor een commerciële of bedrijfsmatige toepassing zou het apparaat overbelast kunnen raken of beschadigd kunnen worden en is lichamelijk letsel mogelijk. Bij gebruik onder dergelijke omstandigheden is de garantie van het apparaat niet geldig.

-Om elektrische schokken te voorkomen, dient u het apparaat nooit met natte handen of op een vochtige of natte ondergrond te gebruiken. Voorkom het nat worden van de elektrische onderdelen en dompel het apparaat nooit onder water.

-Laat het product niet gebruiken door kinderen en personen die deze voorschriften niet gelezen hebben, om ongelukken te voorkomen.

-Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken.

-Er moet toezicht zijn op jonge kinderen, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

-Trek de stekker uit het stopcontact bij langdurige afwezigheid, als u het apparaat schoonmaakt en in geval van een stroomonderbreking.

-Gebruik het apparaat niet wanneer het niet goed werkt, beschadigd is of indien het netsnoer of de stekker beschadigd is. Laat ze vervangen door een erkende reparatieservice om ieder risico te voorkomen (zie de lijst in het serviceboekje).

-Elke handeling anders dan schoonmaken en het gewone onderhoud dient door een erkende servicedienst te gebeuren.

-Plaats het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in een vloeistof.

-Laat het netsnoer niet binnen handbereik van kinderen hangen, in de buurt van, of in contact met de warme delen van het apparaat of in de buurt van een warmtebron of op scherpe randen komen. Gebruik de snoeropwikkeling om het snoer op te bergen.

-Om de garantie van het apparaat te behouden en technische problemen te voorkomen, moet u niet proberen zelf het apparaat te demonteren of te repareren en onbevoegde personen hier ook geen toestemming voor geven. Breng het apparaat naar een erkende servicedienst.

-Verplaats het apparaat niet en haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken, om eventuele schade aan het apparaat en ongelukken te voorkomen.

-Het gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires kan letsel, schade aan het apparaat en een slechte werking hiervan veroorzaken en de garantie teniet doen.

-Om elektrische schokken te voorkomen, dient u nooit uw vingers in contact te laten komen het uiteinde van de stekker, wanneer u deze in het stopcontact steekt.

-Laat het apparaat niet werken en laat de stekker niet in het stopcontact wanneer u weggaat, ook al is dit maar voor even, vooral in aanwezigheid van kinderen.

-Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact met behulp van een adapter, om elektrische overbelasting te voorkomen wat tot beschadiging van het apparaat en ongelukken zou kunnen leiden. Gebruik alleen een verlengsnoer wanneer u gecontroleerd heeft of dit in goede staat verkeert.

6