BATTEUR_PREP-LINE_2544991_8141 N°1 01/12/10 16:46 Page67

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

-W celu zapobieżenia wypadkom, należy uważać, żeby włosy, lub części ubrań lub inne przedmioty nie zostały wciągnięte przez obracające się elementy urządzenia.

-Nie należy dotykać trzepaczek lub mieszadeł w czasie ich pracy. Nie należy także wkładać przedmiotów (noży, widelców, łyżek itd.) między elementy trzepaczek lub mieszadeł. W przeciwnym razie mogą się Państwo zranić, lub też takie działania mogą zagrozić bezpieczeństwu osób postronnych lub uszkodzić urządzenie. Łopatka do ciast może być używana wyłącznie wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.

-W celu zapobieżenia uszkodzenia nie należy wkładać urządzenia do zamrażalnika ani do kuchenki zwykłej lub mikrofalowej.

-Akcesoria są przeznaczone do przygotowywania żywności. Nie należy ich używać do miksowania innych produktów. Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia, lub jeżeli Państwo pozostawiają urządzenie bez nadzoru, zawsze należy urządzenie wyłączyć z sieci elektrycznej. Nie należy o tej zasadzie zapominać, zwłaszcza w obecności lub w pobliżu dzieci.

A. Trzepaczki do lekkich ciast B. Przełącznik szybkości

C. Przycisk wysuwania (do wyjmowania trzepaczek lub mieszadeł)

D. Mieszadła do gęstych ciast E. Przycisk Turbo

F. Końcówka miksująca (dotyczy tylko pro duktu nr 8142)

OPIS URZĄDZENIA

G. Pojemnik do dozowania (dotyczy tylko

`produktu nr 8142)

H. Trzepaczki (nie są standardowym wyposażeniem produktu.

Można je nabyć w autoryzowanych punktach serwisowych nr kat. SA192377)

I.Profil ułatwiający montaż

PIERWSZE UŻYTKOWANIE

Wyjmij akcesoria i umyj je w ciepłej wodzie.

Uwaga: Przystawka do mik- sowania (F) jest wyposażona w bardzo ostre noże.

Wtrakcie manipulowania należy być bardzo ostrożnym.

UŻYWANIE URZĄDZENIA

W trybie ubijania z trzepaczkami lub mieszadłami

1 . Należy sprawdzić, czy przełącznik prędkości (B) znajduje się na pozycji "0".

2 . Wsunąć wałek każdej trzepaczki (A) lub mieszadła (D) do stosownych otworów mocowania i unieruchomić. Trzepaczka lub mieszadło z profilem ułatwiającym montaż (I) musi wejść do otworu mocowania (rys.1). Obie trzepaczki muszą mieć po wsunięciu jednakową długość. Jeżeli usłyszą Państwo zatrzaśnięcie, oznacza to, że są we właściwej pozycji i zostały unieruchomione.

Ważna notatka:

NIGDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ TRZEPACZEK LUB MIESZADEŁ RÓWNOCZEŚNIE Z KOŃCÓWKĄ MIKSUJĄCĄ

67