BATTEUR_PREP-LINE_2544991_8141 N°1 01/12/10 16:46 Page70

WYSUWANIE TRZEPACZEK LUB MIESZADEŁ

Urządzenie przełączyć do pozycji 0, wyłączyć z sieci elektrycznej i nacisnąć na przycisk wysuwania (C), trzepaczki lub mieszadła same się wysuną.

ZDEJMOWANIE KOŃCÓWKI MIKSUJĄCEJ

Urządzenie przełączyć do pozycji 0, wyłączyć z sieci elektrycznej i końcówkę miksującą odkręcić w kierunku ruchu zegara

CZYSZCZENIE

1.Sprawdzić, czy urządzenie na pewno jest wyłączone z sieci elektrycznej.

2.Trzepaczki, mieszadła i końcówkę miksującą natychmiast po użyciu umyć, żeby nie zaschły resztki potraw, jajek lub oleju.

3.Akcesoria można myć gąbką nasączoną środkiem do mycia naczyń pod bieżącą wodą.

Można je myć również w zmywarce do naczyń.

4.Korpus urządzenia tylko przetrzeć wilgotną gąbką i dokładnie osuszyć.

5.Całego urządzenia nie wolno myć w zmywarce do naczyń.

6.Nie należy stosować zbyt ostrej gąbki albo środków czyszczących zawierających elementy metalowe.

7.Bloku silnika nigdy nie zanurzać w wodzie. Czyścić suchą ewentualnie lekko wilgotną szmatką.

Uwaga:

Końcówka miksująca jest wyposażona w bardzo ostry nóż. W trakcie manipulowania należy być bardzo ostrożnym.

KONIEC ŻYWOTNOŚCI URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO

Pomóżmy chronić środowisko!

￿

￿

Państwa urządzenie zawiera dużo materiałów przeznaczonych do recyklingu..

Prosimy o przekazanie urządzenia do punktu zbiorczego lub autoryzowanego punktu serwisowego, gdzie urządzenie zostanie zutylizowane.

70