BATTEUR_PREP-LINE_2544991_8141 N°1 01/12/10 16:46 Page40

Ta ut vispene eller eltekrokene

Når apparatet er stanset, på stilling 0, frakople apparatet og trykk på utløserknappen (C) for å støte ut vispene eller eltekrokene.

Ta ut stavmikseren

Når apparatet er stanset, på stilling 0, frakople apparatet og skru løs stavmikseren med klokken.

Rengjøring

1.Kontroller at apparatets støpsel er tatt ut av stikkontakten.

2.Rengjør vispene, eltekrokene eller stavmikseren umiddelbart etter bruk for å unngå at rester av blandinger med egg eller olje fester seg eller tørker.

3.Du kan rengjøre tilbehøret under vannkranen med en svamp og oppvaskmiddel.

De kan vaskes i oppvaskmaskin.

4.Rengjør apparatets hoveddel med en fuktig svamp og tørk den godt.

5.Aldri ha apparatet i oppvaskmaskinen.

6.Ikke bruk skuresvamper eller gjenstander med metalldeler.

7.Aldri dypp motorenheten ned i vann. Tørk den med en tørr klut eller en lett fuktet klut.

NB: Stavmikseren har et svært skarpt knivblad. Utvis forsiktighet når du rengjør dette.

Resirkulering av elektriske eller elektroniske produkter

TA DEL I MILJØVERN!

￿

￿

Apparatet inneholder mange gjenvinnbare og resirkulerbare materialer.

Ta det med til et oppsamlingssted eller av mangel på dette til et godkjent servicesenter slik at avfallet kan behandles.

40