BATTEUR_PREP-LINE_2544991_8141 N°1 01/12/10 16:46 Page48

3.Anslut apparaten.

. Använd företrädesvis en djup behållare.

.Doppa ned visparna i beredningen innan du sätter igång apparaten. På så sätt undviker du stänk.

.Starta med hjälp av hastighetsväljaren (B) (bild 2), först hastighet 1 och sedan 2, 3, 4, och 5 allt eftersom beredningen tjocknar. Använd "Turbo" (E) om receptet kräver större kraft.

.Stanna apparaten (för att undvika stänk) innan du lyfter bort visparna från beredningen.

Mixerfunktion

1 . Kontrollera att hastighetsväljaren (B) står på läge (0).

2 . Lyft upp den lilla luckan på baksidan av apparaten och skruva utan ansträngning mixerfoten (F) motsols tills de röda punkterna möts (ett litet "klick" när den röda punkten passeras anger att foten är rätt påskruvad) (fig3).

3.Anslut apparaten.

. Använd företrädesvis en djup behållare.

.Doppa ned mixerfoten i beredningen innan du sätter igång apparaten. På så sätt undviker du stänk.

.Starta med hjälp av hastighetsväljaren (B) (bild 2), först hastighet 1 och sedan 2, 3, 4, och 5. Använd "Turbo" (E) om receptet kräver större kraft.

.Stanna apparaten (för att undvika stänk) innan du lyfter bort mixerfoten från beredningen.

Använd inte mixerfoten

-i en kastrull som står på plattan

-i tomma kärl, för iskuber, för att hacka rått kött eller torkad frukt (mandel, nötter, etc.)

Om du känner ett motstånd när du skruvar är foten inte i rätt läge. Ta ut den helt och hållet och skruva dit den igen på rätt sätt.

48