BATTEUR_PREP-LINE_2544991_8141 N°1 01/12/10 16:46 Page10

Verwijderen van de Gardes of (deeg)haken

Druk bij stilstand, op stand 0, op de eject-knop om de gardes of deeghaken te verwijderen.

Verwijderen van de mixervoet

Als het apparaat buiten werking is, in stand 0, zet u het apparaat uit en schroeft u de mixervoet los door met de klok mee te draaien.

Reinigen

1.Verzeker u ervan dat het apparaat uitstaat.

2.Reinig de gardes, haken of mixervoet onmiddellijk na gebruik om te vermijden dat mengresten van ei of olie blijven plakken of opdrogen.

3.U kunt de accessoires onder de kraan reinigen met een sponsje en wat afwasmiddel.

Ze mogen ook in de vaatwasmachine worden geplaatst.

Opgelet :

De mixervoet (F) bevat een zeer scherp snijop- pervlak. Tijdens het reinigen moeten voorzorgmaatre- gelen in acht worden genomen.

Einde levensduur van uw elektrische apparaat

Wees vriendelijk voor het milieu!

￿

￿

Uw apparaat bevat talrijke materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling.

Breng het naar een verzamelpunt of anders naar een erkend servicecentrum voor de juiste verwerking hiervan

10