BATTEUR_PREP-LINE_2544991_8141 N°1 01/12/10 16:46 Page53

3.Sæt stikket i stikkontakten

. Det er bedst at benytte en dyb skål.

.Stik piskerisene ned i blandingen, inden der tændes for håndmixeren, så sprøjt undgås.

.Tænd for håndmixeren med hastighedsvælgeren (B) (fig.2), ved først at sætte den på hastighed 1 og derefter 2,3,4,5 efterhånden som blandingen bliver tykkere. Brug «Turbo» positionen (E), hvis opskriften kræver større piskestyrke.

.Sluk for håndmixeren, inden piskerisene tages op af blandingen (for at undgå sprøjt).

I blenderfunktion

1 . Undersøg, om hastighedsvælgeren (B) står på position «0».

2 . Løft klappen, som sidder bag på håndmixeren, og skru blenderstaven (F) i mod uret, uden at forcere, indtil de røde afmærkninger befinder sig overfor hinanden (der lyder et lille «klik», når det røde punkt passeres, som viser, at blenderstaven er skruet korrekt i) (fig3).

3.Sæt stikket i stikkontakten

. Det er bedst at benytte en dyb skål.

.Stik blenderstaven ned i blandingen, inden der tændes for håndmixeren, så sprøjt undgås.

.Tænd for håndmixeren med hastighedsvælgeren (B) (fig.2), ved først at sætte den på hastighed 1 og derefter 2,3,4,5. Brug «Turbo» positionen (E), hvis opskriften kræver større blendestyrke.

. Sluk for håndmixeren, inden blenderstaven tages op (for at undgå sprøjt).

Hvis du mærker modstand, når blenderstaven skrues i, er det fordi den ikke er anbragt i lige linie. Tag den helt ud igen, og skru den korrekt i.

Blenderstaven må ikke benyttes:

-I en gryde på en varm kogeplade

-Lad ikke blenderstaven fungere i en tom skål. Brug den ikke til at knuse isterninger, hakke råt kød eller blende tørret frugt (mandler, nødder, osv.).

53