Innehåll

Lär känna din kamera 1 Identifiering av egenskaper/ Kamerainnehåll 4 Batteriets livslängd & Antalet bilder (Inspelningstid) 5 LCD-skärm indikator 6 Lägesomkopplare 7 Att ta en bild 8 Visa / Radera bilder 9

Nedladdning av bilder 10 Specifikationer 11

Lär känna din kamera

Microsoft Windows och Windows logotyp är registrerade var- umärken som tillhör Microsoft Corporation incorporated i USA och/eller andra länder.

Alla märken och produktnamn i denna bruksanvisning är regis- trerade varumärken som tillhör respektive företag.

Innehållet och illustrationerna i denna manual kan bli föremål för förändring utan föregående meddelande, för uppgradering av kamerans funktionalitet.

Se användarhandboken som finns inkluderad på program-CDn för mer information.

PDF-dokuments från användarmanualen finns inkluderade på CD-skivan med mjukvaran, som medföljer denna kamera. Sök i dessa PDF-filer med Windows Sök.

Innan du öppnar PDF-filerna måste du installera Adobe Reader, som finns inkluderat på CD-skivan med mjukvaran.

SVENSKA

<1>