Att ta en bild

Hur man tar en bild

1.Sätt på kameran och välj ett kameraläge genom att vrida på lägesomkopplaren.

2.Håll kameran så som visas

3. Bekräfta kompositionen

4. Ta en bild

Nedtryckning halvvägs

Nedtryckning hela

Status för fokusering och

vägen

blixt kontrolleras.

Bilden tas

Hur man spelar in en film

Vrid lägesomkopplaren och välj ( ´).

1. Bekräfta sammansättningen

2.Starta inspelningen

Tryck på slutar-knappen och inspelningen börjar, och tryck

slutar-knappen igen för att stoppa inspelningen.

<8>