LCD-skärm indikator

Röstmemo / Slutarhastighet Ï/ Ç Ì

Optiskt / Digitalt zoomningsfält / Digital zoomningshastighet Í

Inspelningsläge

Ansiktsdetektering / SJÄLVPORTRÄTT /

Öppningsvärde / SlutarhastighetF2.8, 1/45 

  

 

 

 

 

Blixt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självutlösare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Färg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Autofokus-ruta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet tillgängliga tagningar som återstår / Film

/ Röstinspelningstid 5/00:00:00

Kort isatt-indikator Ö/×

Batteri

Bildstorlek S860

S760

Bildkvalitet / Bilder per sek

Exponeringstidsmätning

Skärpa

ISO Vitbalans

Exponeringskompensation

Datum / Tid

2007/12/01 01:00 PM Kamera skakvarning
ÄSe användarhandboken som finns inkluderad på program-CDn för mer information.
<6>