Visa / Radera bilder

Återuppspelning av bilderna- Den senast sparade bilden i minnet visas. Tryck på knappen för visningsläge ( Î).
Radera bilder- Detta raderar bilder som lagrats på minneskortet.

1.Välj en bild som du önskar radera genom att trycka på knapparna Vänster/ Höger och tryck sedan på knappen RADERA ( Õ).

Välj en bild som du vill spelas upp genom att trycka på Vänster / Höger-knappen.

RADERA?

NEJ

JA

T VÄLJ

OK BEKRÄFTA

RADERA?

NEJ

JA

OK BEKRÄFTA

[Enstaka][Indexbild]

ÄMetodläge: Tryckning på knappen för uppspelningsläge under mer än 3 sekunder ändrar summerns och startljudets inställning till AV, även om du kanske har satt dessa till PÅ.

2.Tryck på knappen T för att lägga till bilder som ska raderas.

-Vänster / Höger-knappen : väljer bilder

-T-knappen : Markerar bilder att radera-OK-knappen : De markerade bilderna raderas.

T

SVENSKA

Prev Next

VÄLJ OK RADERA

3.Välj undermenyvärden genom att trycka på någon av piltan- genterna UPP eller NER och tryck sedan på OK.

- Om [NEJ] väljs

: Avbryter “Radera bild”.
- Om [JA] väljs

: De markerade bilderna raderas.

<9>