Korrekt avfallshantering av produkten

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hush- ållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av

skada på miljö och hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, bör produkten hanteras separat från annat avfall och återvinnas för ändamålsenlig återvinning av dess bestånds- delar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företag- sanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.

Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Samsung Techwin tar hänsyn till miljön i samtliga steg av tillverkningen för att miljön ska bevaras, och vidtar ett antal åtgärder för att ge kunder mer miljövänliga produkter. Eco-märket representerar Samsung Techwins vilja att skapa miljövänliga produkter, och visar att produkten följer direktivet EU-direktivet RoHS.

<14>