Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk affald og elektronisk udstyr)

(Gælder i den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer). Dette

mærke, som er vist på produktet eller dets brugerve- jledning, indikerer, at det ikke bør smides ud sammen med andet husholdningsaffald i slutningen af dets brugstid. For

at undgå skade på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, bør du adskille dette produkt fra anden type affald og genbruge det fornuftigt for at fremme et bæredygtig genbrug af materialeressourcer. Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor de købte produktet, eller deres lokalregering for oplysninger om hvor og hvordan, de kan køre genstanden hen til miljømæssig sikker genbrug. Erhvervs- brug bør kontakte deres leverandør og kontrollere betingelserne i købskontrakten. Dette produkt bør ikke blandes med andre produkter, der skal bortskaffes.

For at bevare miljøet udviser Samsung Techwin forsigtighed over for miljøet på alle produktions- stadier og tager flere skridt i retning af at forsyne kunder med produkter, der er mere miljøvenlige.

Eco-mærket repræsenterer Samsung Techwins vilje til at skabe miljøvenlige produkter og indikerer, at produktet opfylder EU RoHS-direktivet.

{14}