Indholdsfortegnelse

Lær dit kamera at kende

1

Kameraets funktioner/kameraets indhold

4

Batterilevetid og antal billeder (optagetid)

5

Indikatorer på LCD-skærmen

6

Funktionsknap

7

Optagelse af et billede

8

Afspilning/Sletning af billeder

9

Overførsel af billeder

10

Specifikationer

11

Lær dit kamera at kende

Microsoft, Windows og Windows logo er registrerede varemærk- er tilhørende Microsoft Corporation gældende i USA og/eller andre lande.

Alle mærker og produktnavne, der forekommer i denne manual, er registrerede varemærker tilhørende deres pågældende virk- somheder.

Indholdet og illustrationerne i denne manual kan blive ændret uden forudgående varsel for at opgradere kamerafunktionerne.

Der findes yderligere oplysninger i brugervejledningen, der er inkluderet på software-cd’en.

Brugervejledninger i PDF-format findes på den medfølgende software-cd-rom. Find PDF-filerne med Windows Stifinder. Sørg for at Acrobat Reader er installeret, før du åbner PDF-fil- erne. Dette program findes også på den medfølgende software- cd-rom.

DANSK

{1}