Afspilning/Sletning af billeder

Afspilning af billeder-Det sidste billede, der er gemt i hukommelsen, vises.Tryk på knappen for afspilning ( Î).
Sletning af billeder- Med denne knap slettes billeder, der er gemt på hukommelses- kortet.

1.Vælg det billede, du ønsker at slette, ved at trykke på VEN- STRE/HØJRE-knappen, og tryk derefter på SLET-knappen ( Õ).

Vælg et billede, du ønsker at se, ved at trykke på venstre-/højre-knappen.

SLET?

NEJ

JA

T VÆLG

OK BEKRÆFT

SLET?

NEJ

JA

OK BEKRÆFT

ÄUden lyd: Hvis du trykker på afspilningsknappen i mere end 3 sekunder deaktiveres lyden, også selvom du har aktiveret lyden i kameraets indstillinger.

[Enkelt billede]

[Miniaturebillede]

2. Tryk på T-knappen for at tilføje billeder til sletning.-VENSTRE/HØJRE-knap : Vælger billeder
- T-knap : Markerer til sletning

 

 

Prev

Next

 

- OK-knap : De valgte billeder

 

 

 

 

 

 

 

T

VÆLG

OK SLET

DANSK

slettes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.

- Hvis du vælger [NEJ] : Sletningen annulleres.- Hvis du vælger [JA] : De valgte billeder slettes.
{9}