Lägesomkopplare

Du kan välja det önskade kameraläget genom att använda lägesomkopplaren, placerad på kamerans ovansida.

AUTO

Välj detta läge för snabb och lätt fotografering med automatiska inställningar.

PROGRAM

I programläget konfigureras kameran med opti- mala inställningar. Du kan fortfarande manuellt konfigurera alla funktioner utom öppningsvärde och slutarhastighet.

MANUALL

Du kan manuellt konfigurera alla funktioner utom öppningsvärde och slutarhastighet.

DIS

Detta läge kommer att minska effekten av kamerans skakning och hjälpa dig att få en bra exponerad bild under ljussvaga förhållanden.

HJÄLPGUIDE FOTOGRAFERING

Hjälper användaren att lära sig de bästa filmn- ingsmetoderna, finna lösningar på eventuella problem som kan uppstå när man filmar och få möjlighet att öva på att filma

PORTRÄTTAnvänd den här menyn för att fotografera en människa.MOTIV

Använd menyn för att lätt konfigurera optimala inställningar för olika fotograferingssituationer.

FILMEn videofilm kan spelas in så länge tillgänglig inspelningstid tillåter.

SVENSKA

<7>