Tuotteen hävittäminen

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismate- riaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää

kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja

kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.

Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Samsung Techwin ottaa ympäristön huomioon kai- kissa tuotantovaiheissa ympäristön suojelemiseksi sekä tuottaa asiakkaille ympäristöystävällisempiä tuotteita. Eco-merkintä kuvaa Samsung Techwinin sitoutumista ympäristöystävällisten tuotteiden aikaansaamiseen ja osoittaa, että tuote täyttää EU: n RoHS-direktiivin vaatimukset.

14