Kuvan ottaminen

Valokuvan ottaminen

1.Käynnistä kamera and valitse kameratila kääntämällä tilan-

valitsinta.2. Pitele kameraa kuvassa näkyvällä tavalla.
4. Ota kuva.

Painaminen puoliväliin Tarkennus ja salaman tila tarkistetaan

Elokuvan tallentaminen

Käännä tilanvalitsinta ja valitse ( ´).

Painaminen pohjaan Kuva otetaan

3. Sommittele kuva.
1.Sommittele kuva.2.Käynnistä tallennus

Voit aloittaa tallentamisen painamalla suljinpainiketta. Voit lopettaa tallentamisen paina- malla suljinpainiketta uudelleen.

8