Turinys

Susipažinkime su fotoaparatu 1 Funkcijos/fotoaparato turinys 4 Baterijos naudojimas, kadrų skaičius(įrašymo laikas) 5 LCD ekrano indikatorius 6 Veiksenos jungiklis 7 Fotografavimas 8 Rodymas/vaizdų naikinimas 9 Vaizdų siuntimas 10 Techniniai duomenys 11

Susipažinkime su fotoaparatu

 „Microsoft Windows“ ir „Windows“ logotipai yra registruotieji bendrovės „Microsoft Corporation“, įsteigtos Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/ar kitose šalyse, prekių ženklai.

 Visi prekių ženklai ir vardai, esantys šiame žinyne, yra jų turėtojų registruotieji prekių ženklai.

 Patobulinus fotoaparato funkcijas, šio žinyno turinys ir iliustracijos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo.

 Daugiau informacijos ieškokite prie naudotojo žinyno pridedamame programinės įrangos kompaktiniame diske.

 Naudojimo vadovo PDF dokumentai įtraukti į programinės įrangos kompaktinį diską, pateikiamą su šiuo fotoaparatu.

PDF rinkmenas rasite su „Windows Explorer“.LIETUVIŲ Prieš jas atveriant reikia įdiegti programą „Adobe Reader“,

kurią rasite programinės įrangos kompaktiniame diske. K.

LT-1