Režīma ciparripa

Vajadzīgo kameras režīmu var izvēlēties, izmantojot režīma ciparripu, kas atrodas kameras augšdaļā

AUTOMĀTISKS

Izvēlieties šo režīmu, lai fotografētu ātri, viegli un ar minimālu lietotāja mijiedarbību.

PROGRAMMA

Izvēloties automātisko režīmu, kamera tiks konfigurēta ar optimālajiem iestatījumiem. Visas funkcijas, izņemot diafragmas/atvēruma vērtību un aizvara ātrumu, joprojām var konfigurēt manuāli.

FOTOGRAFĒŠANAS PALĪDZĪBAS CEĻVEDIS

Palīdz lietotājam noskaidrot pareizo fotografēšanas metodi un ietver potenciālo problēmu risinājumus. Tas arī ļauj lietotājam izmēģināt vislabāko fotografēšanas veidu.

PORTRETS

Izmantojiet šo izvēlni, lai uzņemtu cilvēka attēlu.

VALODA LATVIEŠU

MANUĀLS

Visas funkcijas, diafragmas/atvēruma vērtību un aizvara ātrumu var konfigurēt manuāli.

DIS

Ar šo režīmu tiek samazināta kameras vibrāciju ietekme un var iegūt labi eksponētu attēlu, izmantojot funkciju OIS un DIS.

SIŽETS

Lai dažādās fotografēšanas situācijās viegli konfigurētu optimālos iestatījumus, izmantojiet izvēlni.

FILMA

Filmu var ierakstīt tik ilgi, kamēr to atļauj atmiņas apjoma pieejamais ierakstīšanas laiks.

LV-7