Veiksenos jungiklis

Norimą fotoaparato veikseną galima rinktis veiksenos jungikliu, esančiu fotoaparato viršuje

AUTOMATINIS

Šią veikseną rinkitės, kai norite įamžinti vaizdus greitai ir lengvai minimaliai dalyvaujant naudotojui.

PROGRAMINIS

Pasirinkus automatinę veikseną, fotoaparate bus nustatyta geriausia parametrų sąranka. Tačiau visas funkcijas, išskyrus diafragmos vertę ir užrakto greitį, dar galima koreguoti ir rankiniu būdu.

RANKINIS

Visas funkcijas, išskyrus diafragmos vertę ir užrakto greitį, galima koreguoti ir rankiniu būdu.

DIS

Esant šiai veiksenai sumažinamas fotoaparato krestelejimo poveikis ir padedamas išgauti tinkamos raiškos vaizdas esant blankioms aplinkos sąlygoms.

PAGALBA

Naudotojas supažindinamas su fotografavimo būdais ir pateikiama potencialių problemų sprendimo būdų. Be to, naudotojas gali išmokti fotografuoti taip, kaip būtų geriausia.

PORTRETINIS

Đá meniu naudokite fotografuoti ţmogř.

SCENINIS

Šį meniu naudokite, kai norite lengvai nustatyti įvairioms situacijoms tinkamą sąranką.

FILMAS

Filmą galima rašyti tiek laiko, kiek leidžia atmintis.

.K LIETUVIŲ

LT-7