Sisukord

Kaamera tundmaõppimine

1

Funktsioonide tuvastamine / kaamera sisu

4

Aku eluiga ja piltide arv (salvestusaeg)

5

LCD-ekraani indikaator

6

Režiimi valikuketas

7

Pildistamine

8

Piltide taasesitus / kustutamine

9

Piltide allalaadimine

10

Tehnilised andmed

11

Kaamera tundmaõppimine

Microsoft Windows ja Windowsi logo on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides

Kõik kasutusjuhendis esinevad margi- ja tootenimed on vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid.

Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja illustratsioone võidakse eelnevalt ette teatamata muuta pärast kaamera funktsioonide uuendamist.

Rohkema teabe saamiseks vaadake tarkvara CD-l olevat kasutusjuhendit.

Fotoaparaadiga kaasasoleval CD-ROM-il on olemas ka kasutusjuhendi PDF-dokumendid. PDF-faile saate otsida Windows Exploreri abil. Enne PDF-failide avamist peate installima programmi Adobe Reader, mis on samuti tarkvara CD-ROM-il.

KEEL EESTI

ET-1