Saturs

Iepazīstiet savu kameru

1

Funkciju atpazīšana / Kameras sastāvdaļas

4

Baterijas/akumulatora kalpošanas laiks un uzņēmumu skaits

5

(ierakstīšanas laiks)

 

LCD monitora indikators

6

Režīma ciparripa

7

Attēla uzņemšana

8

Attēlu atskaņošana/dzēšana

9

Attēlu lejupielāde

10

Tehniskās īpašības

11

Iepazīstiet savu kameru

Microsoft Windows un Windows logo ir Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs esošā uzņēmuma Microsoft Corporation reģistrētas prečzīmes.

Visi šajā rokasgrāmatā redzamie zīmoli un produktu nosaukumi ir attiecīgo uzņēmumu reģistrētas prečzīmes.

Šīs rokasgrāmatas saturs un attēli var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma kameras funkciju jaunināšanas nolūkos.

Papildu informāciju skatiet programmatūras kompaktdiskā iekļautajā lietošanas instrukcijā.

Lietošanas instrukcijas PDF formāta dokumenti ir iekļauti šīs kameras programmatūras kompaktdiskā. Meklējiet šos PDF failus ar programmu Windows Explorer. Pirms PDF failu atvēršanas ir jāinstalē programmatūras kompaktdiskā iekļautais Adobe Reader.

VALODA LATVIEŠU

LV-1