Tinkamas šio gaminio išmetimas

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektronikos įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos valstybėse su atskiromis surinkimo sistemomis). Ši

žyma ant gaminio produkto arba su juo pateikiamuose dokumentuose rodo, kad pasibaigus naudojimo laikui

jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmogaus sveikatai, kuri kyla dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atskirkite šį prietaisą nuo kitų rūšių atliekų ir perdirbkite jį pagal tvaraus medžiaginių išteklių naudojimo principus. Namų ūkiai turi kreiptis į prekybos atstovą, iš kurio įsigijo šį gaminį, arba vietos valdžios įstaigos, kurios detaliai informuos apie tai, kur ir kaip nugabenti šį prietaisą, kad jis būtų saugiai perdirbtas. Verslo subjektai turi kreiptis į savo tiekėjus ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas. Šis gaminys neturi būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis.

„Samsung Techwin“ rūpinasi aplinka ir visose gamybos etapuose tausoja ją. Bendrovė imasi visų priemonių, kad pateiktų naudotojams aplinką tausojančius gaminius. „Eco“ žyma atitinka „ Samsung Techwin“ siekį kurti aplinkai nepavojingus gaminius; šis ženklas rodo, kad gaminys atitinka ES direktyvą „RoHS“.

LT-14