Piltide taasesitus-Kuvatakse mälukaardil viimasena salvestatud pilt.Vajutage esitusnuppu ( Î).

Piltide taasesitus / kustutamine

Piltide kustutamine-Kustutab mälukaardile salvestatud pildid.

1.Valige pilt, mida soovite kustutada, vajutades nuppu Vasakule/ paremale ning seejärel vajutage nuppu KUSTUTA ( Õ)

Valige vasakule/paremale liikumise nupu abil pilt, mida soovite taasesitada

ÄRežiim Manner [Viisakas]: Esitusrežiimi nupu vajutamine roh- kem kui 3 sekundi jooksul lülitab helisignaali ja käivitusheli VÄLJA (OFF), isegi kui te määrasite, et need on SEES (ON).

Delete?

No

Yes

T Select

OK Confirm

[Üks pilt]

2.Piltide kustutamiseks vajutage nuppu T.

-Nupp Vasakule/paremale : Valib pildid

-Nupp T : Märgistab pildid kustutamiseks

-Nupp OK : kustutab valitud pildid.

Delete?

No

Yes

OK Comfirm

[Pisipilt]

KEEL EESTI

Prev Next

T Select

OK Delete

3.Valige nupu Üles/alla vajutamisega soovitud alammenüü väärtused ning vajutage nuppu OK.

- Kui valite [No] (Ei)

: tühistab käsu “Kustuta pilt”.

- Kui valite [Yes] (Jah) : kustutab valitud pildid.
ET-9