Fotografavimas

Kaip fotografuoti

1.Ájunkite fotoaparatŕ ir sukdami veiksenos iđrinkimo ratukŕ iđrinkite

fotoaparato veiksenŕ.

2. Laikykite fotoaparatą kaip parodyta

3. Patvirtinkite kompoziciją

4. Fotografuokite

Nuspaudus iki pusės

Visiškai nuspaudus

Tikrinamas fokusavimas

Fotografuojama

ir blykstės būsena.

 

Kaip filmuoti

Pasukite veiksenos jungiklį ir pasirinkite ( ´).

1. Patvirtinkite kompoziciją

2. Pradėkite filmuoti Filmavimas prasidės nuspaudus užrakto mygtuką, o baigsis dar kartą jį nuspaudus

LT-8