Rodymas / vaizdų naikinimas

Vaizdų rodymas

-Rodomas vėliausiai į atmintį įrašytas vaizdas.

Paspauskite atkűrimo mygtuką ( Î).

Spausdami mygtuką „Left/Right“ (kairėn/ dešinėn), pažymėkite vaizdą, kurį norite rodyti

Ä„Taktiška“ veiksena: Atkūrimo veiksenos mygtuką laikant paspaudus ilgiau negu 3 sekundes, išrenkama perspėjamojo signalo

ir išjungimo garso nuostata OFF (IŠJUNGTA) net ir tuo atveju, jei ši funkcijos nuostata buvo ON (ĮJUNGTA).

Vaizdų naikinimas

-Šiuo mygtuku ištrinami vaizdai, įrašyti į atmintinės kortelę.

1.Mygtukais Į kairę / į dešinę pasirinkite vaizdą, kurį norite ištrinti, ir paspauskite mygtuką DELETE ( Õ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delete?

 

 

 

 

 

 

Delete?

 

 

 

 

 

 

 

 

No

 

 

 

 

 

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes

 

 

 

 

 

 

Yes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Select

OK Confirm

 

 

 

 

 

OK Comfirm

 

 

 

 

 

[Vienas vaizdas]

[Miniatiūrų vaizdas]

2. Norint ištrinti vaizdus reikia spausti

 

 

 

 

 

 

 

 

.LIETUVIŲK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mygtuką T.

-Mygtukais į kairę / į dešinę

:pasirenkami vaizdai

- Mygtuku T : pažymimi trinti

Prev

Next

 

- Mygtuku OK : pasirinkti vaizdai

 

 

T Select

OK Delete

ištrinami.

3.Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite smulkesnio meniu vertes ir paspauskite mygtuką OK.

- Pasirinkus [No](NE) : atšaukiamas vaizdo trynimas.

- Pasirinkus [Yes](TAIP) : pasirinkti vaizdai ištrinami.

LT-9