Attēlu atskaņošana / dzēšana

Attēlu atskaņošana-Tiek parādīts pēdējais atmiņā uzglabātais attēls.Nospiediet atskaņošanas pogu ( Î).Atskaņojamo attēlu atlasiet, nospiežot pogu Pa kreisi/pa labi

ÄRežīms Veids: Nospiežot atskaņošanas režīma pogu ilgāk nekā 3 sekundes, signāla un sākuma skaņas iestatījums mainās uz OFF (Izslēgts), pat ja tos bijāt iestatījis uz ON (Ieslēgts).

Attēlu dzēšana-Tiek dzēsti atmiņas kartē uzglabātie attēli.

1.Nospiežot pogu Left / Right (Pa kreisi/Pa labi), izvēlieties attēlu, kuru vēlaties dzēst, un nospiediet pogu DELETE ( Õ) (DZĒST).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIEŠU

 

 

 

Delete?

 

 

 

 

 

Delete?

 

 

 

 

 

No

 

 

 

 

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes

 

 

 

 

 

Yes

 

 

VALODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Select

OK Confirm

 

 

 

 

OK Comfirm

 

 

 

[Viens attēls]

 

[Sīktēla attēls]

 

 

2. Lai dzēstu attēlus, nospiediet pogu T.-Poga Left/Right (Pa kreisi/Pa labi):izvēlas attēlus
- Poga T

: pārbauda dzēšanu

 

 

- Poga OK (LABI): dzēš atlasītos

Prev

Next

 

attēlus.

 

 

 

T Select

OK Delete

3.Nospiežot pogu Up/Down (Uz augšu/Uz leju), atlasiet vajadzīgās apakšizvēlnes vērtības un pēc tam nospiediet pogu OK (LABI).

-Ja atlasīts [No] (Nē) : atceļ "Dzēst attēlu".-Ja atlasīts [Yes] (Jā) : dzēš atlasītos attēlus.
LV-9